Informasjon om oss

LE Norge As har vært distributor for Lubrication Engineers i Norge siden 1995.
LE Norge As har primært arbeidet mot prosessindustrien og har oppnådd oppsiktvekkende resultater på tungt belastet mekanisk utstyr blant de største aktørene i Norge.

  • Forbedret tilgjengelighet
  • Redusert kostnader til arbeid og reservedeler
  • Redusert lagerhold av smøremiddel.

LE Norge As arbeider sammen med frittstående salgskonsulenter over hele landet.
Vi har gode provisjonsordninger og tar inn agenter med erfaring fra salg, gjerne seniorer som ønsker å tjene 1g. etter statens regulativ.